• شرکت مهندسی کاراپارک با هدف توسعه سیستم های پارکینگ مکانیزه در قالب مشاوره، طراحی و انتقال فناوری در سال 1391 تأسیس گردید. این شرکت با همکاری مهندسین مشاور GIVT آلمان در زمینه مشاوره، طراحی، تأمین تجهیزات و مدیریت طرح پروژه های پارکینگ مکانیزه فعال می باشد. کاراپارک به عنوان همکار با شرکت های Doublexparker آلمان و Otomatik ترکیه در زمینه تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش پارکینگ های مکانیزه فعال می باشد. همچنین واحد طراحی شرکت در حوزه مطالعات ترافیکی، شبیه سازی عملکرد، مشاوره و بهبود طراحی پروژه های پارکینگ عادی و عمومی نیز فعال می باشد. شرکت کاراپارک با همکاری شرکت Electrosoft اروپا اقدام به انتقال دانش فنی و تجهیزات مدیریت اتوماتیک پارکینگ نموده است.

 • پروژه پارکینگ مکانیزه میرداماد1
  پارکینگ های مکانیزه عمومی در منطقه یک تهران (مطالعات امکان سنجی مکان یابی احداث پارکینگ های عمومی مکانیزه در سطح منطقه یک)
  پروژه پارکینگ مکانیزه مجتمع تجاری-اداری یاسان
  همکاری در طراحی مجتمع تجاری روشا با شرکت GIVT
  پارکینگ مکانیزه مجتمع تجاری اداری عماد
  پروژه پارکینگ مکانیزه بانک گردشگری
نشر یافته در وب توسط پارسیان میزبان