پروژه پارکینگ مکانیزه بانک گردشگری

پروژه پارکینگ مکانیزه بانک گردشگری

آدرس:  تهران- بلوار فرهنگ کارفرما:  بانک گردشگری ظرفیت :  515 فضای پارک تمام مکانیزه نوع خدمات: تحلیل وضعیت طراحی موجود پارکینگ طراحی فاز یک پارکینگ مکانیزه برگزاری مناقصه محدود ...

 پارکینگ مکانیزه مجتمع تجاری اداری عماد

پارکینگ مکانیزه مجتمع تجاری اداری عماد

  کارفرما:  عمران و مسکن آباد دی آدرس:  تهران- بلوار میرداماد ظرفیت پارکینگ:  570 فضای پارک مکانیزه نوع خدمات: ارائه گزارش وضع موجود طراحی پارکینگ مکانیزه ...

 همکاری در طراحی مجتمع تجاری روشا با شرکت GIVT

همکاری در طراحی مجتمع تجاری روشا با شرکت GIVT

  کارفرما: شرکت فروشگاه­های زنجیره­ای روشا آدرس:  تهران- نیاوران ظرفیت پارکینگ: 350 فضای پارک نوع خدمات: بررسی عملکرد پارکینگ عادی طراحی و بررسی گزینه ...

 پروژه پارکینگ مکانیزه مجتمع تجاری-اداری یاسان

پروژه پارکینگ مکانیزه مجتمع تجاری-اداری یاسان

  آدرس: تهران- خیابان آفریقا کارفرما:  خصوصی ظرفیت: 266 فضای پارک مکانیزه نوع خدمات: مشاوره و طراحی و انتخاب پیمانکار     ...

 پارکینگ های مکانیزه عمومی در منطقه یک تهران (مطالعات امکان سنجی مکان یابی احداث پارکینگ های عمومی مکانیزه در سطح منطقه یک)

پارکینگ های مکانیزه عمومی در منطقه یک تهران (مطالعات امکان سنجی مکان یابی احداث پارکینگ های عمومی مکانیزه در سطح منطقه یک)

  کارفرما: شهرداری منطقه یک تهران آدرس: تهران- منطقه یک شهرداری نوع خدمات: طراحی اولیه عملکردی پارینگ های مکانیزه شناسايي كاربري ها و مراكز جذب سفر عمده در محدود درجه بندي ...

 پروژه پارکینگ مکانیزه میرداماد1

پروژه پارکینگ مکانیزه میرداماد1

آدرس: تهران- میرداماد کارفرما: خصوصی ظرفیت: 83 فضای پارک مکانیزه نوع خدمات: مشاوره و طراحی و انتخاب پیمانکار   ...

نشر یافته در وب توسط پارسیان میزبان