آدرس: تهران- بلوار فرهنگ
کارفرما:  بانک گردشگری
ظرفیت:  515 فضای پارک تمام مکانیزه
نوع خدمات:

  • تحلیل وضعیت طراحی موجود پارکینگ
  • طراحی فاز یک پارکینگ مکانیزه
  • برگزاری مناقصه محدود بین المللی
  • آماده سازی اسناد مرتبط با مناقصه مانند نقشه ها، اسناد، فرم ها، RFP
  • انجام تمامی مکاتبات و بررسی اسناد
  • ارائه گزارش مداوم در خصوص روند مناقصه به کارفرم
  • تهیه قرارداد EPC برای انعقاد با مناقصه­ گر منتخب
  • ارائه مشاور به کارفرما در طول انجام پروژه با پیمانکار خارجی
  • نظارت بر اجرا
  • واردات قطعات و تجهیزات

 

برای مشاهده  انیمیشن کلیک کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشر یافته در وب توسط پارسیان میزبان