کارفرما:  عمران و مسکن آباد دی

آدرس:  تهران- بلوار میرداماد

ظرفیت پارکینگ:  570 فضای پارک مکانیزه

نوع خدمات:

 • ارائه گزارش وضع موجود
 • طراحی پارکینگ مکانیزه
 • ارائه نقشه­ های فاز یک گزینه مصوب
 • ارائه مطالعات امکان­ سنجی

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نشر یافته در وب توسط پارسیان میزبان