کارفرما: شرکت فروشگاه­های زنجیره­ای روشا

آدرس:  تهران- نیاوران

ظرفیت پارکینگ: 350 فضای پارک

نوع خدمات:

 • بررسی عملکرد پارکینگ عادی
 • طراحی و بررسی گزینه های مکانیزه و نیمه مکانیزه
 • همکاری در طراحی معماری مجموعه تجاری و پارکینگ رمپی با شرکت GIVT  آلمان

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نشر یافته در وب توسط پارسیان میزبان