کارفرما: شهرداری منطقه یک تهران

آدرس: تهران- منطقه یک شهرداری

نوع خدمات:

 • طراحی اولیه عملکردی پارینگ های مکانیزه
 • شناسايي كاربري‌ها و مراكز جذب سفر عمده در محدود
 • درجه بندي عملکردي معابر شهري      
 • بررسي وضعيت خطوط مترو در محدوده اطراف سايت       
 • برآورد عرضه و تقاضاي پاركينگ در محدوده سايت مورد مطالعه       
 • وضعيت حجم تردد در محدوده مورد مطالعه       
 • تعيين نحوه ورود و خروج پاركينگ پيشنهادی تحليل طول صف در ورودي و خروجي‌هاي پاركينگ

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نشر یافته در وب توسط پارسیان میزبان